Strona w budowie,
za utrudnienia przepraszamy.

*AMAR* Kancelaria Radcy Prawnego - Jerzy St. RAWSKI


Radca prawny Jerzy St. Rawski – uprawnienia radcowskie od 01.01.1983 r.

Kancelaria rozpoczęła działalność 01.02.1993.

Specjalizuje Specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym, gospodarczym, administracyjnym, ale prowadzi również obsługę prawną z zakresu prawa nieruchomości, prawa upadłościowego i naprawczego, prawa pracy, zamówień publicznych , prawa autorskiego, budowlanego, prawa usług świadczonych drogą elektroniczną (w zakresie umów zawieranych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej).


Dane adresowe:

Kancelaria: ul. Szczerkowa 20, 71-751 Szczecin.

Biuro: ul. Bohaterów Warszawy 34/35 ; 70-340 Szczecin.

UWAGA: spotkania w Biurze po telefonicznym uzgodnieniu terminu.


Adres korespondencyjny : skr. poczt. 722, 70-952 Szczecin.


Tel. 91-448-90-90


Tel. Kom. 501-072-15-15


e-mail: jerzy.rawski@amar.pl

jerzy.rawski.acer@gmail.com