Kontakt

Dane adresowe:

Kancelaria Radcy Prawnego *AMAR*

Jerzy Stanisław Rawski

ul. Szczerkowa 20, 71-751 Szczecin.

Biuro: ul. Dworcowa nr 2, lok. 217, 70-206 Szczecin.

UWAGA: spotkania w Biurze po telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Adres korespondencyjny : skr. poczt. 722, 70-952 Szczecin.

Tel. 914489090

Tel. Kom. 501721515

e-mail: biuro@amar.pl ;  jerzy.rawski.acer@gmail.com

amar_qr_code

Kancelaria

Kancelaria rozpoczęła działalność 01.02.1993.
Specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym, gospodarczym, administracyjnym, spraw związanych z obrotem nieruchomości, ale prowadzi również obsługę prawną z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego, prawa pracy, zamówień publicznych [w tym w oparciu o przepisy Prawa zamówień publicznych, jak i o warunki FIDIC – Fédération Internationale des Ingénieurs Conseils, prawa autorskiego, budowlanego, prawa usług świadczonych drogą elektroniczną (w zakresie umów zawieranych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej).
W ramach licznych doświadczeń w pracy w oparciu o prawo handlowe Kancelaria zajmowała się tworzeniem różnych typów spółek (jawnych, z o.o., komandytowych, komandytowych z udziałem spółki z o.o., spółki akcyjne), a także ich przekształcaniem i zmianami konfiguracji.
W oparciu o informacje przekazywane przez Klienta Kancelaria doradza optymalny wybór sposobów działania na danym etapie, bądź ustala ścieżkę postępowania w zależności od rozwoju sytuacji, a także w zależności od zmieniających sie warunków i otoczenia biznesowego.
Kancelaria prowadzi postępowania sądowe i administracyjno-sądowe na terenie całego województwa zachodniopomorskiego.

AMAR kancelaria radcy prawnego

Właściciel

JERZY STANISŁAW RAWSKI – ur. 05.10.1956r.
Uprawnienia radcy prawnego: od 23.12.1983.
Studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu kierunek prawo, specjalność prawo cywilne i gospodarcze – ukończone w 1979 r. uprawnienia radcy prawnego – 1983r.
Dalsze informacje: Hubners Who is Who w Polsce,

Jerzy Stanisław Rawski

Specjalizacja

Kancelaria specjalizuje się w obsłudze prawnej wszystkich przedsiębiorców (podmiotów gospodarczych), bez względu na formę prawną i organizacyjną, ale także organów administracji państwowej i samorządowej oraz jednostek sektora finansów publicznych. W razie potrzeby Kancelaria proponuje swoją pomoc przy sporządzaniu projektów umów, dokumentacji ofertowej , wszelkich pism procesowych (pozwy, odpowiedzi na pozew , sprzeciw i zarzuty od nakazu zapłaty, apelacje, skargi kasacyjne).

Obsługa prawna jest prowadzona w różnych formach i różnym zakresie, w zależności od potrzeb PT Klientów, tj. od konsultacji, poprzez porady prawne, sporządzanie pisemnych opinii prawnych, aż do pełnej obsługi, łącznie z udziałem w negocjacjach z Waszymi Klientami i prowadzeniem obsługi procesów sądowych (tzw. zastępstwo procesowe).

AMAR kancelaria radcy prawnego